NOVINKA

Buďte medzi prvými a ponúknite vašim pacientom
inovatívnu online službu MediTV

Podporte prezentáciu vašej ambulancie a vzdelávanie pacientov
garantované odbornými lekárskymi spoločnosťami

MediTV ponúka vaším pacientom:
• informácie o vašej ambulancii – služby, oznamy, zástupy, …
• aktuálne COVID usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR
• zdravotné odporúčania, tipy a rady vo forme prehľadných videí a infografík

VÝHODY MediTV

Prezentácia ambulancie s aktualizáciou 24/7

Aktuálne informácie o COVIDe

Pacientske vzdelávanie garantované lekármi

Informácie o prevencii, diagnostike a liečbe

Vysielanie bez zvuku len počas pracovnej doby

Automatické zapínanie a vypínanie obrazovky

Nízkoenergetická LCD obrazovka

PROGRAM

MediTV je zložená z týchto častí

• prezentácia ambulancie, služby, zástupy, …
• aktuálne COVID usmernenia a správy Ministerstva zdravotníctva SR
• informačno-vzdelávacia časť pre pacientov
• blok pre partnerov MediTV

SLUŽBY

Poskytujeme služby spojené s produkciou
obsahu vysielaného na MediTV

• aktualizácia profilu vašej ambulancie
• prezentačné videá s infografikou
• produkcia videorozhovorov
• produkcia reklamných spotov
• spracovanie vzdelávacích materiálov
• grafické a animačné práce

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

INŠTALÁCIA

Čo potrebujete, aby ste mohli mať vo svojej ambulancii MediTV?

Pripojenie k internetu káblom (tzv. LAN) alebo wifi
• Prívod elektrického napätia 220 V
• Uzatvorenie zmluvy o spolupráci na 24 mesiacov
• Prehlásenie, že máte oprávnenie nainštalovať službu MediTV vo vašej čakárni
• Súhlasíte s cenou služby MediTV 7,90 € / mesiac
• Ak spolupracujete so společnostou EduInfo, služba MediTV Vám bude poskytnutá bezplatne

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako si môžem zmeniť obsah prezentácie
svojej ambulancie v službe MediTV?

Zmenu informácií zabezpečujeme na základe mailovej požiadavky na našich technikov a sú vykonávané v cene ročného poplatku resp. zadarmo ak už spolupracujete s eduinfo.

Kto platí náklady za inštaláciu MediTV?
Kompletné náklady na inštaláciu služby platí spoločnosť eduinfo.

Čo keď niekto poškodí obrazovku MediTV?
Obrazovky služby MediTV sú poistené majiteľom systému E duinfo.

Musím MediTV stále zapínať a vypínať?
Systém sa spravuje na diaľku a je plne automaticky. Zapínanie a vypínanie je zosúladené s vašimi ordinačnými hodinami.

Aké témy budú vo vysielacom bloku?
Zobrazená témy sú obsahovo orientované na pacientov, ktorí čakajú u lekára podľa jeho špecializácie.

Nachádzajú sa obrazovky MediTV v čakárňach všetkých lekárov?
Nie. Zameriavame sa najmä na čakárne všeobecných lekárov a pediatrov.

Čo sa stane po 24 mesiacoch používaní služby MediTV?
Ak ste boli so službou spokojní, môžete ju predĺžiť.

O NÁS

• Pomáhame pri každodennej úlohe vzdelávania, zdravotníckej informovanosti a osvete o zdravom životnom štýle, civilizačných ochoreniach, prevencii a liečbe.

• Naším poslaním je iniciácia a podpora šírenia kvalitných informácií o zdraví, prevencii a terapii medzi lekármi, lekárskymi združeniami, štátnymi inštitúciami a širokou verejnosťou.

• U ž 15 rokov poskytujeme komplexné riešenia v oblasti zdravotného vzdelávania, informovanosti a reklamy.

• Sme spoľahlivým partnerom lekárov a odborných lekárskych združení.

• A ko nezávislý a spoľahlivý partner v reťazci zdravotnej starostlivosti ponúkame prostriedky integrovanej zdravotníckej komunikácie s cieľom
rozšíriť dialóg o povedomí, prevencii a terapii

rôznych druhov zdravotných tém.

• Na kľúč vytvárame a distribuujeme edukačné materiály a realizujeme informačné kampane.

• Prostredníctvom komplexnej a sofistikovanej siete pacientskych infopanelov pomáhame šíriť informácie nielen pacientom ale aj odbornej verejnosti.

• Ponúkame synergickú zdravotnú komunikáciu s cieľom zlepšovania zdravotnej starostlivosti a zvyšovania povedomia o zdraví a chorobách.

Eduinfo pravidelne oslovuje viac ako 2,8 milióna obyvateľov.

• 15 rokov sme overeným a skúseným partnerom štátnych, neštátnych, odborných lekárskych a občianskych organizácií, zdravotných poisťovní, lekárov a firiem.

KONTAKT

Radi Vám odpovieme na vaše otázky:
meditv@meditv.sk
alebo na telefónnom čísle:
0948 704 030

Eduinfo digital, s.r.o.
Ďumbierska 2A, 949 01 Nitra, Slovensko

V prípade záujmu o inštaláciu služby MediTV
nás kontaktujte cez krátky formulár,
my sa vám ozveme.    Menu